HET  20ste  (ex-SCABA) wh-logo-01.jpgwittehuisSPEEDCARD  TOP  TOERNOOI

Het snelste en sterkste bridgetoernooi van Nederland.

Op zaterdag 9 februari 2013, in het Witte Huis, IJsbaanpad 45 te Amsterdam.

Bevestiging van aanmelding aan de speelzaal uiterlijk 11.45 uur (zaal open om 11.00 uur).

 

De essentie van het toernooi bestaat uit snelheid en kwaliteit:

Het speeltempo is 3 spellen per 10 minuten of 4 spellen in 12 minuten, inclusief wisselen!!!!!

Aantal ronden afhankelijk van de inschrijving. Het spelen vangt aan om 12.00 uur precies. De prijsuitreiking is rond 18.30 uur.

Deelname staat uitsluitend open voor spelers die dit (of vorig) seizoen uitkomen in de tweede divisie of hoger, paren of viertallen, of zij die aantoonbaar van deze sterkte zijn en dit tempo aan kunnen.

 

In dit toernooi, dat met sponsoring van wh-logo-01.jpggeorganiseerd zal worden, wordt circa 90 % van het inschrijfgeld in drie prijzen uitgekeerd, en wel:

Bij deelname van 32 paren:   800,-  400,-  200,-.

Bij deelname van 40 paren:  1000,-  500,-  250,-.

De uitslag geschiedt op basis van BUTLERTELLING.

 

Inschrijving uitsluitend door overmaking van 50,- per paar op:

Postgiro 5072664, t.n.v. F. Versloot, Wijttenbachstraat 57 B, 1093 HV  AMSTERDAM

 

onder vermelding van de namen, speelsterkte, telefoonnummers en e-mail van beide deelnemers. De inschrijving sluit op 5 februari. U ontvangt van ons een bevestiging rond 7 februari (via email). Wij raden u sowieso aan de inschrijving telefonisch te bevestigen.

 

Inlichtingen bij: Frank Versloot, dcl@xs4all.nl (020-7703350 of 06-54904464)

 

 

NB:    Deze brief is de enige uitnodiging. Geef hem eventueel door aan andere gegadigden. Er worden geen advertenties geplaatst.

 

Rode/Bruine systemen en conventies als vastgesteld door de NBB zijn NIET toegestaan.

Een duidelijke, liefst eenvoudig overzichtelijke systeemkaart is verplicht.

Alerteren is verplicht, de STOP-regel is niet gepast en derhalve verboden in dit speciale toernooi.

Gezien het zeer rigide tijdschema hopen wij op uw medewerking voor wat betreft een soepel verloop van het toernooi. Tijdsoverschrijding is niet toegestaan. Bij tijdsoverschrijding worden de niet gereed zijnde spellen zonder pardon geannuleerd en zal in de regel elk paar worden gestraft met voor elke overtreding achtereenvolgens een waarschuwing, 1 imp, 2 impen etc., met een max. van 3 impen per overtreding voor elk paar. Op tijd aanwezig zijn is een must. De speciale toernooivorm laat immers geen ruimte voor al te veel improvisatie.